Srdcovo-cievny (kardiovaskulárny) systém  rozvádza krv po ľudskom tele, dodáva tkanivám kyslík aj živiny a odstraňuje odpadové látky. Srdce pumpuje krv do dvoch prepojených okruhov – pľúcneho (malého) a telového (veľkého) obehu. Pľúcny obeh privádza neokysličenú krv do pľúc, kde sa stenami kapilár vylučuje oxid uhličitý (odpadový plyn) a na červené krvinky sa naväzuje kyslík, okysličená krv sa potom vracia späť do srdca. Konkrétne do ľavej srdcovej predsiene. Odtiaľ tečie krv do ľavej komory. Z nej je vypudzovaná do srdcovnice (aorty), čo je najväčšia a najpevnejšia ľudská tepna. Aorta sa postupne vetví na menšie tepny, ktoré vedú okysličenú krv k jednotlivým orgánom, svalom a kostiam. Tepny sa postupne vetvia na stále menšie a menšie tepničky a nakoniec na vlásočnice, aby sa okysličená krv mohla dostať ku každej bunke. Predaním kyslíku v bunkách sa krv odkysličí a červené krvinky namiesto kyslíka naviažu na seba oxid uhličitý. Následne je odkysličená krv vedená vlásočnicami do žiliek, žíl a nakoniec do hornej a dolnej dutej žily, ktoré ústia do srdca, do jeho pravej predsiene, odkiaľ prúdi krv do pravej komory a z nej do pľúc, kde sa stenami kapilár vylučuje oxid uhličitý... …a tak ďalej, a tak ďalej, stále dookola, vo dne, v noci, po celý život!