SRDCE

 

 

Dutý svalnatý orgán, 100 000 úderov za deň, 2,5 miliardy za celý život, prečerpá 12 000 litrov krvi – dokonalá pumpa. Orgán veľký asi ako päsť. Delí sa na dve predsiene a dve komory, vždy pravú a ľavú.

Medzi pravou predsieňou a komorou je trojcípa chlopňa, medzi ľavou predsieňou a komorou je dvojcípa chlopňa. Komory a predsiene sú od seba pozdĺžne oddelené prepážkou. Predsiene a komory sú s krvným obehom prepojené niekoľkými cievami. Do pravej predsiene privádza odkysličenú krv z celého tela horná a dolná dutá žila. Z pravej komory je táto krv odvedená do pľúc pľúcnou tepnou (pľúcnicou), aby sa mohla, už okysličená, vrátiť štyrmi pľúcnymi žilami do ľavej predsiene a cez ľavú komoru do aorty. Medzi pravou komorou a pľúcnou tepnou a medzi ľavou komorou a aortou sú tiež chlopne, ktorým hovoríme polmesiačikovité.

V srdcovej svalovine sa nachádza tzv. prevodový srdcový systém, generátor impulzov. Sú to špeciálne bunky obdarované schopnosťou vytvárať a viesť elektrické impulzy, ktoré poháňajú srdce k činnosti.

 

Kde sa nachádza

Srdce máme dobre schované v strede až vľavo v hrudníku, v medzihrudí (mediastine), čo je priestor medzi ľavými a pravými pľúcami. Tu je srdce akoby zavesené na dutých žilách, pľúcnici a aorte. Srdce nie je v mediastine samé. Medzi ním a chrbticou vedie priedušnica a pažerák a nad ním sa nachádza týmus.

 

 

 

 

 

 

 

Ako a k čomu slúži

Srdce funguje ako pumpa. Pravidelnými sťahmi prečerpáva krv v cievach. Udržuje tak krvný obeh: zaisťuje, že sa krv dostane do pľúc, kde sa okysličí, a odtiaľ ku všetkým bunkám. To, že srdce tepe po celý život, bez prestávky, je zaistené činnosťou prevodového srdcového systému, ktorý automaticky a pravidelne vytvára signály, ktoré riadia sťahy srdcovej svaloviny. Časť krvi používa srdce na svoju výživu. Túto krv vedú tepny obopínajúce povrch srdca ako veniec, odtiaľ je ich názov vencovité alebo koronárne.

 

POUŽITÉ ZDROJE: https://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=422