LYMFATICKÝ SYSTÉM

 

Lymfatický systém sa skladá zo siete lymfatických ciev, skupín lymfatických uzlín, mandlí, sleziny, týmusu a ďalšieho lymfatického tkaniva v ostatných orgánoch. Lymfatický systém sa podieľa na obrane organizmu a udržuje aj rovnováhu telesných tekutín. Lymfatické cievy zbierajú tekutinu, zvanú lymfa alebo miazga, z celého tela. Lymfa vzniká z tekutiny, ktorá unikla vlásočnicami z krvi a z buniek do mezibunkových priestorov, zbiera tak z tkaniva prebytočné tekutiny a vo vlastných cievach ich vracia do krvného obehu.Tak pomáha zachovať rovnováhu telesných tekutín. Obsahuje aj biele krvinky, ktoré bojujú s infekciami. Hlavná časť lymfatického tkaniva sa nachádza v kostnej dreni, slezine, týmuse, mandliach a v lymfatických uzlinách. 

SLEZINA

Slezina je veľká asi ako ľudská päsť. Je uložená v brušnej dutine hlboko pri chrbtici, vľavo. Za normálnych okolností nieje hmatná. Vo vnútri je vyplnená červenou a bielou hubovitou dreňou. V červenej sa nachádzajú cievy plné červených krviniek, v bielej klbôčka lymfatického tkaniva.

Funkcia sleziny
Jedna z hlavných úloh sleziny je kontrolovať množstvo krviniek v krvi. Slezina slúži ako sito pre červené krvinky. Poškodené krvinky sa totiž nedokážu predrať sieťou v červenej dreni, zachytia sa v nej a zanikajú. Pre ľudský plod je slezina orgánom krvotvorby. Biela dreň hrá dôležitú úlohu pri obranyschopnosti organizmu. Podieľa sa na tvorbe a dozrievaní niektorých druhov bielych krviniek a na tvorbe protilátok.

 

LYMFATICKÉ UZLINY

Uzliny sú vsunuté do priebehu lymfatických ciev. Sú to oválne útvary fazuľovitého tvaru. Ich veľkosť je premenlivá: asi pol cm v kľude a niekoľko cm, keď sa aktivujú. Vnútro uzliny je vyplnené sieťovitým väzivom, v ktorom sú uložené biele krvinky z radu lymfocytov (B aj T), ktoré sa podieľajú na obranyschopnosti organizmu. Zhluky lymfatických uzlín sa nachádzajú na mnohých miestach v tele, napríklad v krku, podpazuší a slabinách. 

Funkcia uzliny
Uzlina funguje ako finter pre pretekajúcu lymfu. Tá je v uzline čistená od škodlivín a cudzorodého materiálu vrátane nádorových buniek a je obohacovaná bielymi krvinkami a protilátkami. Keď je v uzline prítomných viac škodlivých látok, uzlina sa aktivuje – zväčšuje sa a cestujú do nej ďalšie biele krvinky.

  

TÝMUS

Čo je to
Škola pre biele krvinky. Týmus je žľaznatý orgán uložený v hornej časti hrudníka za hrudnou kosťou. Je zložený z dvoch lalokov, pravého a ľavého. Veľkosť týmusu sa v priebehu života mení. Pri narodení váži 10 až 15 gramov. Najväčší je medzi druhým a tretím rokom života. Od puberty se postupne zmenšuje a jeho tkanivo sa postupne nahrádza väzivom.

Ako funguje 
V týmuse sa určitý typ bielych krviniek „školí“ na špeciálne obranné bunky T – lymfocyty, aby vedeli rozoznávať vlastné a cudzorodé štruktúry. Vyzreté T- lymfocyty potom putujú do celého tela a zúčastňujú sa na obranných mechanizmoch proti cudzorodým látkam. 

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE: https://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=271