VYLUČOVANIE

 

 

Telo má štyri cesty vylučovania odpadu:

·         kožu – vylučuje vodu, soli a niektoré minerálne látky

·         pľúca – zbavujú telo oxidu uhličitého a vody v podobe pary

·         tráviaci systém – ním odchádzajú z tela nestrávené zvyšky a odpadové produkty metabolizmu

 

OBLIČKY

Obličky sú dva orgány fazuľovitého tvaru (o fazuli sa zas zvykne hovoriť, že má obličkovitý tvar, takže tak nejako…). Ležia pod rebrami v zadnej časti brušnej dutiny, bližšie ku chrbtici. Dospelá oblička je 10-12 cm dlhá, 3-4 cm hrubá, 5-6 cm široká a váži 120-300 g.

 

K čomu slúžia

Obličky sú jedným z najdôležitejších vylučovacích orgánov tela.

·          Fungujú ako priemyselná čistička odpadových vôd, s tým, že filtrujú krv – odstraňujú z nej odpadové látky, ktoré vznikajú pri bežnej látkovej výmene v svaloch a pri metabolizme bielkovín prijatých potravou. Všetko sa deje vďaka takmer dokonalej filtračnej sústave, pozostávajúcej z viac než milióna (v každej obličke) malých filtrov – nefrónov.

·         regulujú množstvo vody a minerálov v organizme (sodíka, draslíka, chloridov, vápnika, fosforu)

·         udržiavajú stabilnú kyslosť vnútorného prostredia

·         podieľajú sa na riadení krvného tlaku cestou hormónov renín a angiotenzín, ktoré sa tvoria, keď v obličke poklesne tlak krvi

·         ovplyvňujú krvotvorbu – riadia tvorbu červených krviniek produkciou hormónu erytropoetín

·         produkujú hormón kalcitriol, známy ako aktívny vitamín D, ktorý pomáha udržiavať hladinu vápnika v krvi a vápnik viazaný v kostiach

Tkanivo obličky sa delí na dve farebne i funkčne odlišné vrstvy.

Svetlejšiu zrtitú kôru a tmavšiu pruhovanú dreň. Zrnitá štruktúra kôry je podmienená prítomnosťou guľovitých obličkovitých teliesok. Z každého obličkovitého telieska vychádza jeden močový kanálik. V ňom sa pripravuje prefiltrovaná tekutina na vylúčenie. Vnútro obličky vypĺňa dreň plná obličkových kanálikov (preto pruhovaná štruktúra).

Obličkové teliesko a močový kanálik tvoria základnú stavebnú a funkčnú jednotku obličkového systému – NEFRÓN. Teliesko obličky je vytvorené klbkom krvných ciev, ktoré je obalené Bowmanovým vačkom. Krv do glomerula (klbka)privádza malá tepnička a odvádza ju odvodná žilka. Veľmi malé súčasti krvi ( ako močovina, kreatinín ( splodina látkovej premeny v svalovom tkanive), minerály, voda) prejdú fitrom. Väčšie zložky ako krvinky, bielkoviny sú pre filtračné otvory priveľké, preto ostávajú v krvi.

Ak sa filtračné otvory následkom zápalov zväčšia, preniknú do filtrátu, a tým aj do konečného moču.

 

Prefiltrovaná tekutina, primárny (prvotný) moč sa odvádza močovými kanálikmi ďalej, kde sa ešte spracúva. Úlohou močových kanálikov je, aby potrebné látky, ktoré sa vylúčili do primárneho moču, prepustili cez svoju stenu von do medzikanálikového priestoru obličky (odkiaľ sa dostanú späť do krvi a teda do tela) a nepotrebné zvyšky a odpad odviedli ďalej, kde sa následne vylúčia močom z tela von. Takto sa z primárneho moču prepustí a následne odovzdá späť do krvi väčšina solí a vody, čím sa postupne mení moč primárny na konečný a vylúči sa močovými cestami von z tela.

 

Zopár zaujímavých čísel:

·         denne pretečie obličkami cca 1000 litrov krvi

·         obličky vytvoria za deň asi 170 litrov primárneho moču

·         zo 170 litrov primárneho moču sa vytvorí 1 – 2 litre konečného moču

 

MOČOVÉ CESTY

K horným močovým cestám sa radí všetko nad močovým mechúrom a k dolným všetko pod ním vrátane mechúra.

 

Močovod

Z každej obličky vychádza jeden močovod (teda dohromady máme močovody dva). Zostupujú po zadnej stene brušnej dutiny a ústia do steny močového mechúra. Vďaka peristaltickým pohybom svaloviny močovodu sa moč presúva z obličkovej panvičky do močového mechúra.

Spätnému toku moču zabraňuje :

- šikmo prebiehajúce uloženie ústia močovodu v stene mechúra,

- jeho tvar (postupné zužovanie),

- peristaltické pohyby.

 

Močový mechúr

Moč, ktorý sa vytvorí v obličkách sa zbiera v močovom mechúre. Prázdny mechúr je malý, zvráskavený a pripomína sušenú slinku. Môže sa však mnohonásobne roztiahnuť. Dva vyššie spomínané močovody vstupujú do mechúra chlopňovitými otvormi. Priemerný mechúr zvyčajne udrží asi 250 ml moču, potom nás upozorní na potrebu vyprázdnenia. Ak túto potrebu ignorujeme, mechúr sa môže roztiahnuť až na kapacitu pol litra, ale v tom čase sa už nedokážeme sústrediť na nič inšie, iba na najbližšiu toaletu.

 

Močenie

Svaly v stene mechúra nie sú pod vedomou kontrolou, ale svaly hneď pod nimi, na dne panvy vôľou ovladateľné sú. Preto možno vyprázdňovanie mechúra riadiť.

 

Močová rúra

Predstavuje posledný úsek na ceste moču. U žien je asi 3 cm dlhá a má priemer asi 6 mm. Prechádza ňou iba moč. U mužov je dlhá až 20 cm a keď opustí mechúr stáva sa dvojfunkčnou, pretože z prostaty do nej ústia ejakulačné semenovodné vývody.

 

POUŽITÉ ZDROJE: https://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=499