Pohybový systém

 Pohybový sytém tela zabezpečujú kosti, kĺby a  svaly.