KRV

 

 

 

Červená tekutina. Priemerný dospelý človek má okolo 5 litrov krvi. Podľa toho, či obsahuje kyslík alebo oxid uhličitý, sa delí na krv okysličenú a neokysličenú. Okysličená krv má jasne červenú farbu, kým neokysličená je tmavočervená.

Keby ste sa pozreli cez mikroskop, uvideli by ste hlavné krvné elementy: červené krvinky (diskovité telieska) - erytrocyty, niekoľko druhov bielych krviniek – leukocyty a krvné doštičky - trombocyty. Krv sa skladá ešte z krvnej plazmy, čírej, slamovožltej tekutiny. Plazma je vlastne voda, v ktorej sa nachádzajú rôzne bielkoviny (napr. albumín, ktorého hlavnou funkciou je udržovať tekutinu v cievach, vďaka čomu je krv tekutá), ióny sodíka, draslíka, vápnika a ďalších solí, tukové častice, močovina, kreatinín a veľa iného.

Krvné elementy sa tvoria v kostnej dreni. Krv prúdi sieťou ciev po celom tele. Tepny odvádzajú krv zo srdca do menších ciev a potom do kapilár (vlásočníc), odkiaľ krv tečie do žilového systému a vracia sa späť do srdca.

 

Akú má úlohu

 Keď je krvi z rôznych dôvodov málo – krvácanie, dehydratácia (nedostatok tekutín), bunkám v tele sa nedostáva toľko kyslíka, koľko potrebujú a dochádza k poruchám ich funkcie. Krv prináša bunkám živiny a kyslík a odvádza všetko, čo bunky vyprodukujú – i dôležité látky (napr. hormóny), i nepotrebné splodiny. Nosičom kyslíka sú červené krvinky. Kyslík sa v krvinkách viaže na molekulu hemoglobín. Červené krvinky odnášajú z buniek oxid uhličitý. Biele krvinky nás rôznymi spôsobmi chránia pred votrelcami – baktériami, vírusmi, hubami či parazitmi, sú teda dôležité pre obranyschopnosť (imunitu) organizmu. Krvné doštičky majú za úlohu „látať diery“ v porušených cievach a tak napomôcť pri zastavení krvácania

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:  https://detskechoroby.rodinka.sk/index.php?id=423